Általános Üzleti Feltételek

 

1. Bevezető rendelkezések

 

A jelen felhasználási feltételek a Granit Parts Bt. valamennyi, a www.granit-parts.hu honlapon (a továbbiakban: „Webáruház”) megvásárolható termékére vonatkozik.

 

Az adásvételi szerződés a Granit Parts Bt., mint eladó (a továbbiakban: „Granit Parts”) és a megrendelést elküldő fél (a továbbiakban: „megrendelő”) között jön létre.

 

A jelen felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekben az Általános Üzleti Feltételek (a továbbiakban: „ÁÜF”) rendelkezései irányadóak, amely a fenti honlapon elérhető.
Az Általános Üzleti Feltételeket a Granit Parts távollevők között több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a távollevők közreműködése nélkül előre határozta meg, azt a felek egyedileg nem tárgyalták meg.

 

Amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Üzleti Feltételeket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
A fenti honlapon történő regisztrációval és a Webáruházban történő vásárlással a megrendelő elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen felhasználási feltételeket, valamint az ÁÜF-ben foglaltakat.

 

A Webáruházban történő vásárlással a megrendelő kifejezetten rögzíti, hogy a megvásárolni kívánt termék(ek) minden lényeges tulajdonságáról meggyőződött.

 

A Webáruházban a Webáruház aloldalain részletes termékismertetővel ellátott termékek vásárolhatók meg. A Webáruházban a termék adatlapján feltüntetésre kerülnek az azzal kapcsolatos tudnivalók, jellemzők, tulajdonságok, amelyek az előzetes tájékozódást segítik. Granit Parts a Webáruházban részletesen feltünteti a forgalmazott termékek nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A fotók csupán illusztrációként szolgálnak, Granit Parts nem vállal felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete közötti esetleges eltérésért.

 

2. A Webáruház üzemeltetője

 

Név: Granit Parts Bt.

Székhely: 6000 Kecskemét, Thököly utca 3.

Cégjegyzéket vezető bíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 03-06-116177

Adószám: 25512649-2-03

Telefonszám: +36 76 610076

E-mail: [email protected]

 

 

A felhasználók leltölthetik a FRI:X IDENT applikációt. A felhasználók ezzel semmilyen szerzői jogot vagy üzletszerű oltalmi jogot nem szereznek, hacsak erre egyértelmű, írásos formában erről megállapodás nem született. Az applikáció és annak funkciói csak jogilag engedélyezett keretek között használható, visszaélni vele semmilyen módon nem megengedett. Az érvényes jogszabályok megsértése esetén az eladó fenntartja azon jogot, hogy a felhasználót kizárja az applikáció használatából. A felhasználó az applikációt nem másolhatja le, nem terjesztheti vagy harmadik fél számára teheti hozzáférhetővé. Nem jogosult az alkalmazás vagy annak egyes részeit megváltoztatni, visszafejleszteni, dekompilálni vagy a forráskódot más módon rögzíteni, valamint az alkalmazásból származó, átvezetett egységeket alkotni. Az applikáció folyamatos fejlesztés alatt áll, ennek köszönhetően a belső kiegészítő funkciók és szolgáltatások díjkötelesek lehetnek, vagy azzá válhatnak. Az applikáció használata, különösen a kamera funkciója során gondoskodni kell arról, hogy személyek és/vagy egyéb személyes adatok nem rögzíthetők.

 

3. A vásárlás menete

 

3.1. Regisztráció
A megrendelő regisztráció nélkül is látogathatja a Webáruházat, a vásárláshoz viszont regisztráció szükséges.

 

A megrendelő a ’Regisztráció’ menüpontra kattintva adja meg az alábbi adatait: Cégadatok: Cégnév; Utca/házszám; Ország; Postai irányítószám; Település; Web-oldal (amennyiben van); Forgalmi adó azonosítószám; Ágazat; Műhely munkatársainak létszáma; Főgyártmány; Személyes adatok: Megszólítás; Keresztnév; Családnév; Nyelv; Beosztás; E-Mail cím; Telefon; Mobiltelefon; Fax:

 

A regisztráció befejezése után Granit Parts a megadott E-Mail címre kiküldi Megrendelő részére a belépéshez szükséges adatokat. Ezt megelőzően adategyeztetés céljából Granit Parts felveheti telefonon vagy e-mail útján a kapcsolatot Megrendelővel

 

Granit Parts a jelszavakat hozzá nem férhető, titkosított formában tárolja, így az eredeti jelszót a vásárló részére nem tudja visszafejteni és megadni. Megrendelő köteles a regisztráció során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

 

Ezen adatok megadása a megrendelés teljesítéséhez és a számla kiállításához szükséges. Az adatok helyességét a megrendelő bármikor ellenőrizheti, ha szükséges azokat módosíthatja.

 

3.2. Bejelentkezés
Amennyiben a megrendelő regisztrálta magát, úgy a ’Bejelentkezés’ menüpontban a Felhasználó azonosító és a jelszó megadásával bejelentkezhet a Webáruházba.

 

3.3. A vásárlás menete, a kosár

A Webáruházban található termékeket a regisztrált és bejelentkezett megrendelő a kiválasztott termék melletti kosár szimbólumra kattintva tudja megvásárolni. Az adott termék így kerül be a megrendelő ún. elektronikus kosarába, amely tárolja és összegzi a vásárlásra kiválasztott valamennyi terméket.

 

Az adott termékből vásárolni kívánt mennyiséget a ’Mennyiség’ ablakba lehet beírni.

 

A kosár tartalma a ’Pénztárhoz’ gombra kattintás előtt bármikor megváltoztatható, a bevitt adatok módosíthatóak, törölhetőek, egészen a megrendelés elküldéséig. A „Rendelés elküldése” gombra kattintva a megrendelés véglegesítődik. A megrendelés elküldésével a megrendelőnek fizetési kötelezettsége keletkezik. Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldést kizárólag a termékek ellenértékének és a kapcsolódó költségek és díjak előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

 

Az adott megrendelés adatai az elküldést követően már nem módosíthatóak, módosítási igény esetén fel kell venni a kapcsolatot a Granit Parts-cal. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkét minden felelősség a megrendelőt terheli.

 

3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte
A megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül.

 

A rendelés elküldését, illetve az ajánlat megérkezését követően a Granit Parts legkésőbb 48 órán belül egy automatikus e-mailben visszaigazolást küld a megrendelőnek. A vásárlás folyamata a visszaigazoló e-mail kézbesítésével befejezett. Amennyiben ezt a visszaigazolást a megrendelő legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg (és az e-mail elektronikus levelezési rendszerében a kéretlen reklámlevelek (ún. spam) közé sem került automatikusan elhelyezésre), ezt a Granit Parts elérhetőségeinek valamelyikén jeleznie kell. Granit Parts kizárja felelősségét a visszaigazolás kézbesíthetetlenségéért, ha annak oka a megrendelő által megadott adatok pontatlansága vagy a levelezési rendszerének telítettsége. Ez a visszaigazolás tartalmazza a megrendelés részleteit és egy automatikus rendelésszámot is, azonban még nem jelenti a megrendelés elfogadását. Amennyiben a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok hibásak, ezt a Megrendelőnek legkésőbb 24 órán belül jeleznie kell a Granit Parts számára, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 

Granit Parts nem vállal felelősséget az egyes termékek műszaki jellemzőinek, ismertetőinek, leírásainak a gyártó, vagy rajta kívül álló okok miatti előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Granit Parts fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására, amennyiben az említett változások miatt a megrendelést nem vagy nem a megrendelés szerint képes teljesíteni.

 

4. Árak

 

A termék adatlapján feltüntetett két ár az adott termék ajánlott fogyasztói ára, valamint a kedvezményes beszerzési, amelyek nem tartalmazzák az ÁFA-t, sem a szállítási költséget. Az árak módosításig érvényesek.

 

Granit Parts a megrendelt terméket a megrendelés napján érvényes fogyasztói áron számlázza ki a megrendelőnek, amelyet a visszaigazolás is tartalmaz.

 

5. A termék(ek) átvétele, szállítás

 

Kiszállítás kizárólag Magyarország területére történhet. A szállítási idő: raktáron lévő termék esetén általában 2 nap. Raklapos áru szállítása esetén a szállítási idő akár két hét is lehet. Lehetőség van egynapos szállítást is kérni, azonban a kézbesítés nem garantált egy napon belül, illetve a szolgáltatás nem elérhető Magyarország teljes területén. Az aktuális kiszállítási díjakat a Granit Parts honlapja tartalmazza.

 

A terméknek a futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával az adott termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik. Ezt követően a Granit Parts utólagos mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el. A fent írt dokumentumok aláírásával a megrendelő elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (a csomag tartalma nem hiányos, nem sérült a csomagolás vagy a termék stb.).

 

Bármilyen sérülés, hiányosság észlelése esetén jegyzőkönyvet kell felvetetni a futárral. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, úgy a termék visszavételét a Granit Parts díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Granit Parts semmilyen felelősséget nem vállal.

 

6. Fizetés

 

A termék(ek) árának kifizetése banki átutalással történik. Granit Parts fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben előre utalást kérjen.

 

Utalás esetén a közlemény rovatban a rendelésszám és a számla sorszámának megadása kötelező.

 

7. Szerzői jog

 

A Webáruház és az azon található tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Granit Parts kizárólagosan jogosult.

 

Granit Parts fenntart magának minden jogot a Webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak (ideértve az ott található képeket, szövegeket, dokumentumokat is) tekintetében. Tilos a Webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Granit Parts előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

 

Granit Parts előzetes – azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható – írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a Webáruházban megjelenő tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a megrendelő számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye.

 

8. Egyéb rendelkezések

 

Granit Parts rendszere a megrendelő aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a megrendelő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal.

 

A Granit Parts adatkezelési tájékoztatója a honlapján érhető el.

 

Panasz esetén a jelen Általános Üzleti Feltételekben megadott elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot. A megrendelő esetleges panaszának ügyintézése írásban, illetve telefonon a 2. pontban megadott elérhetőségeken történik. Granit Parts a panaszt legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és írásban tájékoztatja a megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.

 

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
Békéltető Testület
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf.228
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu


A Webáruházban történő vásárlás, megrendelés a megrendelő részéről az internet lehetőségeinek, korlátainak és veszélyeinek ismeretében történik (mint pl. teljesítmény, hibák). Granit Parts-ot semmilyen felelősség nem terheli a megrendelőt ért olyan közvetlen vagy közvetett kárért, amely a Webáruházba történt bejelentkezés során vagy azzal kapcsolatban, esetleg a Webáruházban történő vásárlás során következett be. A megrendelő számítógépén tárolt adatok védelme kizárólag a megrendelő feladata és felelőssége.

 

Granit Parts jogosult a jelen felhasználási feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak.

 

A jelen vásárlási feltételek a fogyasztónak nem minősülő megrendelő Webáruházban történő vásárlásainak szabályait tartalmazza. Kecskemét, 2018. február 15.